W ramach ogłoszonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego VI edycji konkursu Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie w kwocie 27. 443,00 zł na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare zagospodarowanie terenu

Czytaj więcej: Plac zabaw w Dąbrowicach Starych

Copyright © 2018. All Rights Reserved.