herb

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

herb

Po raz XV w gminie Kościelec w dniach 21 – 22 lipca 2018 roku odbył się Gminny Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Gospodarzem tegorocznego turnieju było sołectwo Straszków. W turnieju udział wzieło15 drużyn. Sześć wystąpiło w kategorii juniorskiej, a dziewięć w kategorii seniorów.

Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili najmłodsi w kategorii juniorzy. Po rozegraniu fazy grupowej do półfinałów awansowały drużyny z następujących sołectw: Ruszkówa Pierwszego, Dąbrowic Częściowych, Tur oraz Dobrowa. W pierwszym spotkaniu półfinałowym pomiędzy Ruszkowem Pierwszym, a Dąbrowicami Częściowymi lepszą okazała się drużyna z Ruszkowa Pierwszego, która wygrała spotkanie i awansowała do finału

Czytaj więcej: GMINNY LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

dzien strazaka

W dniu 30 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 100–lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w  miejscowym kościele, którą odprawili: kapelan kolskich strażaków ksiądz kanonik Wojciech Szczepankiewicz, proboszcz parafii w Dobrowie ksiądz Wojciech Marciszewski oraz proboszcz parafii w Kościelcu ksiądz dziekan Tomasz Jener. We mszy brali udział zaproszeni goście, poczty sztandarowe, strażacy, mieszkańcy Dobrowa.

Czytaj więcej: 100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DOBROWIE

herb

Tradycyjnie już podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Kościelec wręczone zostały wyróżnienia oraz stypendia uczniom z terenu gminy Kościelec, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Warunki otrzymania stypendium uregulowane zostały Uchwałą Rady Gminy Kościelec zgodnie z którą aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce uczeń musi uzyskać w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego określoną średnią ocen tj. klasy IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,6, klasy VII – VIII i uczniowie gimnazjum- minimum 5,4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uczestnicząc w zawodach organizowanych przez kuratoria oświaty, Szkolne Związki Sportowe, centralne związki sportowe, wojewódzkie związki sportowe zarejestrowane w Polskim Związku Sportowym uzyskał: 1-10 miejsce w zawodach szczebla wojewódzkiego, 1-15 miejsce w zawodach szczebla międzywojewódzkiego, 1-30 miejsce w zawodach szczebla krajowego, 1-40 miejsce w zawodach szczebla międzynarodowego. Obydwa stypendia mają jednorazowy charakter, a ich wysokość zależna jest od ilość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w budżecie gminy oraz ilości złożonych wniosków.

Czytaj więcej: STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ORAZ UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY...

dzien strazaka

8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Straszkowie odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W zawodach rywalizowały dwadzieścia dwie drużyny OSP, które startowały w sześciu kategoriach.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

zawody w pilce

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 - 22 lipca 2018 roku odbędzie się Letni Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec.

Turniej rozegrany zostanie na boisku sportowym w Straszkowie o wymiarach boiska ORLIK na zasadach zawartych w regulaminie rozgrywek.

Zgłoszeń drużyn chętnych do startu w poszczególnych kategoriach wraz z listą zgłoszonych zawodników można dokonywać w siedzibie Urzędu GMINY, podczas godzin pracy w biurze Pana Karola Wieczorka oraz Pani Agnieszki Spławskiej pokój nr 20 oraz telefonicznie pod numerem 63 27 16 222 wew. 33 w terminie do 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) do godz. 1530.

Drużyny zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane do udziału w turnieju.

Czytaj więcej: XV Letni Turniej Piłki Nożnej

Copyright © 2018. All Rights Reserved.