BADŹ CZUJNY!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Czytaj więcej: "Bądź Czujny!" ( akcja informacyjna KP PSP w Kole)

GMINNE DOŻYNKI  W KOŚCIELCU

23.08.2015r. w amfiteatrze kościeleckim odbyły się Gminne Dożynki zorganizowane przez mieszkańców sołectwa Gąsiorów. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza święta w intencji rolników celebrowana przez ks. Tomasza Jenera, proboszcza parafii Kościelec. Podczas nabożeństwa władze gminy Kościelec złożyły na ołtarzu chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. Swoje wota  przekazali również starostowie dożynek, przedstawicielki  Koła Gospodyń Wiejskich i druhowie  Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąsiorowa oraz najmłodsi przedstawiciele tejże wsi. Po mszy świętej wystąpiła Orkiestra Dęta z Kościelca, a następnie  Pani Justyna Sobczak  przedstawiła genezę Święta Plonów.

Czytaj więcej: GMINNE DOŻYNKI  W KOŚCIELCU

<p>Uczniowie w dniach od 12 października do 16 października 2015 roku uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych w Parku Narodowym w Borach Tucholskich.<br />Grupa Uczniów z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Kościelcu dzięki projektowi „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach EOG za pośrednictwem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”</p>
<hr id="system-readmore" />
<p><br />wynagrodzenia dla nauczyciela-koordynatora za 12 godz. dydaktycznych w I i III etapie (45 zł brutto za 1 godz. lekcyjną). Wynagrodzenie nie obejmuje pracy podczas zielonej szkoły.wyżywienia oraz ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie i nauczyciele) zielonej szkołyzakwaterowania podczas zielonej szkołytransportu na zieloną szkołę2. W ramach projektu pokrywane są koszty: III etap: zajęcia po powrocie z Parku Narodowego (10 godzin dydaktycznych) - przygotowanie pracy konkursowejII etap: 5-dniowy wyjazd do Parku Narodowego w Borach TucholskichI etap: zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Parku Narodowego (2 godziny dydaktyczne)1. Zajęcia odbywają się w III etapach:INFORMACJE!<br />Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjachZielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie: Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych        i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.Misja Przyroda</p>
<p> </p>

Najlepsi z najlepszych – OSP Dobrów podwójnym Mistrzem Kraju

Po raz kolejny drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrowa udowodniła, że jest najlepsza i nie ma sobie równych!!! Jednostka niejednokrotnie osiągała sukcesy w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Potwierdzeniem jej wysokiej klasy stały się XIV Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze rozgrywane w Polanicy Zdroju.

Czytaj więcej: Najlepsi z najlepszych – OSP Dobrów podwójnym Mistrzem Kraju

Trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020. Dlatego też w ramach prowadzonych konsultacji społecznych kierujemy do Was Arkusz Pomysłu. Jego wypełnienie pozwoli nam zebrać informacje na temat potrzeb regionu, jego problemów oraz propozycji realizacji przedsięwzięć, które stanowić będą materiał wyjściowy do budowania naszej strategii.

Czytaj więcej: Drodzy członkowie, mieszkańcy obszaru działania TUR-a!

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 12 lipca br. na stadionie w Dobrowie odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze ochotniczych straży pożarnych, w których udział wzięło 10 jednostek OSP z terenu naszej gminy. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole na czele z przewodniczącym mł. bryg. Maciejem Pilarskim.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W DOBROWIE

Gmina Kościelec z siedzibą w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec jako realizator projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Gozdów” w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020) poszukuje wykonawcy zadania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem ofertą prosimy o jej przesłanie w terminie do dnia  24 lipca 2015 roku(liczy się data wpływu do urzędu).

Czytaj więcej: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI GOZDÓW

Copyright © 2018. All Rights Reserved.