ZJAZD GMINNY ZOSP RP W KOŚCIELCU

11 czerwca 2016 r. w Dąbrowicach Starych odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w Kościelcu podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu. Podczas Zjazdu podziękowano za 15.letnią pracę na rzecz ruchu strażackiego ustępującemu Prezesowi Zarządu druhowi Czesławowi Świderskiemu.

Wybrano nowe władze na kadencję 2016-2021.

Czytaj więcej: ZJAZD GMINNY ZOSP RP W KOŚCIELCU

IV Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Kościelec

herb

Rajd miał charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Uczestniczyło w nim 65 osób, w zróżnicowanym przedziale wiekowym od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 (parking przy Urzędzie Gminy). Wszyscy uczestniczy przed rozpoczęciem rajdu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe z napisem gmina z hasłem: Trzeźwo, zdrowo, rowerowo.

Czytaj więcej: IV Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Kościelec

Konkurs na logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec

Konkurs obejmuje opracowanie logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec – programów obejmujących system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec w wieku 60 lat i więcej oraz rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Czytaj więcej: Konkurs na logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec

POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA UROCZYSTE WŁĄCZENIE OSP W TRZĘŚNIEWIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

14 maja b.r. w Trzęśniewie odbyły się powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Obchody zostały zorganizowane przez Gminę Kościelec, Komendę Powiatową PSP w Kole, Zarząd Powiatowy ZOSP RP  w Kole, Zarząd Gminny ZOSP RP w Kościelcu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzęśniewie.

Czytaj więcej: POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA UROCZYSTE WŁĄCZENIE OSP W TRZĘŚNIEWIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU...

Zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe – spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kościelec odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne (zapisy) na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe TIK z możliwością uzyskania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC dla osób z powiatu kolskiego w wieku od 25 lat do 64 lat o niskich kwalifikacjach bez względu na status na rynku pracy.

Czytaj więcej: Zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe –  spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

AKCJA PROFILAKTYCZNA „ZAGROŻENIA TO ZNISZCZENIA”

herb

Dnia 21.03.2016r. o godz. 9.00 na hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelcu odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zagrożenia to zniszczenia”, w której udział wzięły szkoły podstawowe kl. IV –VI i gimnazjum z terenu gminy Kościelec. Akcja miała na celu pogłębienie wiedzy na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków uzależnień.

Czytaj więcej: AKCJA PROFILAKTYCZNA „ZAGROŻENIA TO ZNISZCZENIA”

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 30 i 31.01.2016

Po raz XIII w gminie Kościelec odbył się halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. W turnieju brało udział 14 drużyn. Sześć wystąpiło w kategorii juniorskiej i osiem w kategorii  seniorów.

Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili najmłodsi w kategorii juniorzy. Po rozegraniu fazy grupowej do półfinałów awansowały drużyny z Trzęśniewa Małego, Kościelca, Ruszkowa Pierwszego i Dobrowa.

Czytaj więcej: HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 30 i 31.01.2016

XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31 stycznia 2016 roku w hali sportowej w Kościelcu, odbędzie się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Turniej jak co roku rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych tzn. w kategorii juniorów oraz w kategorii seniorów.

Czytaj więcej: XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy w Kościelcu wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościelec.

Czytaj więcej: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Otwarty konkurs ofert

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XII/68/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert 

Konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Szanowni Państwo,

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organizacje działające na tym obszarze. Konsultacje odbędą się 7 grudnia br. w godzinach 10:00-12:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości - ul. Jedwabnicza 4, Turek.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Copyright © 2017. All Rights Reserved.