Ogłoszenia i Komunikaty

Karta Seniora Gminy Kościelec

wielkość czcionki

Program Karta Seniora Gminy Kościelec ma poprawić sytuację ekonomiczną seniorów poprzez stworzenie systemu zniżek, ulg i rabatów przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, które w znacznym stopniu polepszą i ułatwią byt oraz integracje ze środowiskiem lokalnym osobom starszym z terenu Gminy Kościelec.

Więcej…

Przedsiębiorczość - Nabór 1 z 2016r

wielkość czcionki

Więcej…

Program RODZINA 500 PLUS – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

wielkość czcionki

W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195, została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Więcej…

OGŁOSZENIE W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

wielkość czcionki

Z dniem 16 czerwca 2014 roku weszły w życie przepisy w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca  roku  szkolnego  lub  akademickiego, w  którym  jest  planowane   ukończenie  nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Więcej…

Informacja o powołaniu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wielkość czcionki

Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Kościelec  z dnia 18 kwietnia 2011 roku w związku z uchwałą NR III/9/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…

Ogłoszenie w sprawie rządowego programu

wielkość czcionki

Ogłoszenie w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program  spierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Więcej…

Komunikat przypominający o zmianach

wielkość czcionki

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 roku zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kościelcu przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia,

Więcej…

Ogłoszenie świadczenia rodzinne

wielkość czcionki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu informuje, że można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 trwający od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku.

 

1) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Więcej…

Godzina

Gminny Portal Mapowy

Kalendarz

Dziś jest:


 Niedziela
25 Czerwca 2017
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Copyright © 2017. All Rights Reserved.